Voor meer foto's van de vogeltentoonstelling De "Kolibri" zie >  *Deel 1*   &   *Deel2*        

©  Freerk Boskers